ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности             
  Марка Категория Модел   Код Наименование Информация PDF Основа
  Материал
  Основа
  Цвят
  Разсейвател
  Материал
  Разсейвател
  Цвят
  IP IK Клас Източник на свет. Цветова темп. ъгъл Осветление Свет.поток Светещи ефик. Обща Мощн. Тегло Диаметър
  (мм)
  Ширина
  (мм)
  Височина
  (мм)
  Дълбочина
  (мм)
  в комплект Необходими консумативи Способности Цена без ДДС
  Вашата цена
  Кошница
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020130/C02 Economy engine 75W MEE-75H метал Al сив 1x Халоген G5.3 12V 50w 50w 3.8кг 211 151 162 26260 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020133 Economy engine 75W MEE-75H including starry sky wheel метал Al сив 1x Халоген G5.3 12V 50w 50w 3.8кг 211 151 162 33605 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020131 Economy engine 75W MEE-75H including 4 color wheel метал Al сив 1x Халоген G5.3 12V 50w 50w 3.8кг 211 151 162 35945 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020132 Economy engine 75W MEE-75H including 8 color wheel метал Al сив 1x Халоген G5.3 12V 50w 50w 3.8кг 211 151 162 41080 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5010101 Multifibra lateral 30m, 3x14 strings, d=8.6mm 4355 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5010102 Multifibra lateral 30m, 6x14 strings, d=12.6mm 6825 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5010103 Multifibra lateral 30m, 9x14 strings, d=15.8mm 8970 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5010111 Multifibra puntual 30m, 15 strings, d=5.2mm 1105 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5010112 Multifibra puntual 30m, 25 strings, d=7mm 1820 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5010114 Multifibra puntual 30m, 50 strings, d=9.4mm 3185 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5010116 Multifibra puntual 30m, 75 strings, d=10.5mm 4225 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5010704 String 250m, d=2mm 85410 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5010706 String 150m, d=3mm 115895 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5010703 String 700m, d=1.5mm 118170 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5010702 String 1500m, d=1mm 143585 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5010701 String 2700m, d=0.75mm 214500 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5010700 String 6000m, d=0.5mm 270855 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020140/C02 Power engine 150W MPE-150HQI метал Al черен 1x Халоген 7.4кг 319 123 230 69355 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020145 Power engine 150W MPE-150HQI including starry sky wheel 94770 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020141 Power engine 150W MPE-150HQI including 4 color wheel 99580 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020150/C02 Power engine 250W MPE-150HQI метал Al черен 1x Халоген 7.4кг 319 123 230 107055 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020155 Power engine 250W MPE-150HQI including starry sky wheel метал Al черен 1x Халоген 7.4кг 319 123 230 107705 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020151 Power engine 250W MPE-150HQI including 4 color wheel метал Al черен 1x Халоген 7.4кг 319 123 230 112060 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020143 Power engine 150W MPE-150HQI including 8 color wheel 111540 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020153 Power engine 250W MPE-150HQI including 8 color wheel метал Al черен 1x Халоген 7.4кг 319 123 230 117845 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020152 Power engine 250W MPE-150HQI including 4 color wheel, synchronized метал Al черен 1x Халоген 7.4кг 319 123 230 125580 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020154 Power engine 250W MPE-150HQI including 8 color wheel, synchronized метал Al черен 1x Халоген 7.4кг 319 123 230 128050 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020142 Power engine 150W MPE-150HQI including 4 color wheel, synchronized 131495 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020161 Power engine 250W MPE-150HQI including 6 color wheel, for DMX control метал Al черен 1x Халоген 7.4кг 319 123 230 134095 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020163 Power engine 250W MPE-150HQI including 8 color wheel, for DMX control метал Al черен 1x Халоген 7.4кг 319 123 230 134095 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020144 Power engine 150W MPE-150HQI including 8 color wheel, synchronized 136110 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020148 Power engine 150W MPE-150HQI including 6 color wheel, for DMX control 147680 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020149 Power engine 150W MPE-150HQI including 8 color wheel, for DMX control 147680 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5020110/C02 Silent engine 50W MSE-50H метал Al сив 1x Халоген G5.3 12V 50w 50w 1.3кг 179 60 120 20410 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5030253 Acryclic 1 terminal пластмаса PMMA прозрачен ø10 12 150 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5030254 Acryclic 2 terminal пластмаса PMMA прозрачен ø10 12 150 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5030251 Floor end terminal метал Al сив ø15 53 3185 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5030111 Bull eye terminal метал Al сив ø27 53 3900 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5030126 Soleik II terminal метал Al сив ø15 53 4810 Руб
  MCI Фиброоптични Fiberoptic 5030125 Soleik I terminal метал Al сив ø27 60 5785 Руб
  2001, 2019 INTERLIGHTING