ФИЛТРИРАНЕ
Тема
Марка
Категория
Област
Монтаж
Източник на свет.
Лампа - Количество
Лампа - Обща Мощн.
Свет.поток
Цветова темп.
ъгъл Осветление
IP
IK
Клас
Основен - Материал
Основен - Цвят
Разсейв.- Материал
Разсейв.- Цвят
Способности             

  Категория: За вграждане


  Kardan 

  Kardan (2)

  Kardan (3)

  Kardan (2)

  Kardan (2)

  Категория: Висящи


  Oval Module (3)

  Oval Module (9)

  Kardan 

  Tubular Module (3)

  Tubular Module (6)

  Категория: Насочени


  Halo (3)

  Halo (3)

  Halo (4)

  Halo (2)

  Категория: Градински


  DALLAS (4)

  PRAGA (6)

  Категория: Окомплектоване


  Connector T (2)

  Connector X (2)

  Connector L 

  Connector elas... 

  Diffuser (2)

  Connector - 

  End cap 

  Connector elas... (2)

  Connector L (2)

  Diffuser (3)

  Wall fixture (2)

  Connector - 

  End cap (2)

  Hang wire (2)

  Diffuser (2)

  Parallel holder 

  Cable (2)

  Connector T (2)

  Connector X (2)
  2001, 2019 INTERLIGHTING